Rendement voor u – en voor Nederland!

Een bibliotheek in een oude gevangenis, een theater in een voormalige fabriek en een basisschool in een leegstaand ziekenhuis. BOEi maakt al meer dan 25 jaar impact met maatschappelijke herbestemmingen door heel Nederland. U kunt ons daarbij helpen door de aanschaf van een obligatie met een jaarlijks rendement van 2,5%. Samen maken we Nederland mooier! 

Arno Boon, directeur BOEi: “De impact van BOEi-projecten is groot. Niet alleen voor gebruikers, bezoekers en omwonenden maar ook voor de vele vrijwilligers die betrokken zijn. Een bouwvallige fabriek is een doorn in het oog, maar met veel geld, geduld en expertise verwezenlijken wij er plekken vol betekenis: musea, scholen, wijkcentra of betaalbare woningen. De komende jaren staan ons grote maatschappelijke opgaven te wachten: de restauratie van het voormalige hoofdkantoor van DSM in Delft, de Centrale Markthal in Amsterdam en de Aula in Wageningen. Ook gaan we aan de slag met een aantal kerken. Daar zijn flinke investeringen voor nodig. Mede door middel van de BOEi obligatie kunnen wij deze en toekomstige herbestemmingsprojecten starten.”

 

De BOEi obligatie heeft een waarde van € 5.000 met een jaarlijks rendement van 2,5% en een looptijd van 7 jaar. De BOEi obligatie kan op naam gezet worden van de houder maar ook op die van diens kinderen of kleinkinderen. De BOEi obligatie wordt volledig gebruikt voor de financiering van projecten. Zo investeren wij samen in een nieuwe toekomst voor monumentale gebouwen en bijzondere plekken in Nederland. 

Wilt u meer informatie of direct uw bijdrage doen aan monumenten in Nederland, kijk dan op www.boei.nl/obligatie of neem contact op met Anne van den Hul: a.hul@boei.nl of 06 11 66 26 70.