Renovatie van voormalig weeshuis aan de Middelweg in Leiden

Aan de Middelweg in Leiden wordt het voormalig weeshuis omgebouwd tot een levensloopbestendig appartementengebouw. Het 160 jaar oude gebouw is, zowel van binnen als van buiten, in nauw overleg met de bewoners, welstand en monumentencommissie van een globaal plan tot in detail uitgewerkt. Toekomstige bewoner Jan van Iersel heeft vanuit zijn beroep als architect hierin geadviseerd. In het toekomstige appartementengebouw gaat de ‘kleine ruïne’ wonen, 4 stellen, 8 mensen met de wens voor zowel een eigen appartement alsook voor een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals keuken en woonkamer.

Het voormalig weeshuis is één groot pand met twee verdiepingen inclusief een schuine kap. Om hierin 4 appartementen en gemeenschappelijke ruimtes te situeren, moest de schuine kap voor wonen bruikbaar gemaakt worden. Een van de vereisten hiervoor is het voorzien van voldoende daglicht, welke door middel van dakramen gerealiseerd moest worden. Gezien het feit dat het om een monumentaal gebouw gaat, werd er door de welstand en monumentencommissie aangegeven dat ook de dakramen passend in het geheel moesten zijn. Het Cast PMR dakraam, welke onder de pannen geplaatst wordt waardoor deze vlak in de dakbedekking ligt alsook de slanke profilering, paste goed in dit geheel. Andere producten hebben een zwaardere profilering en worden op de dakbedekking geplaatst.

Cast PMR dakraam, Middelweg Leiden
Cast PMR dakraam, Middelweg Leiden

Jan van Iersel heeft hierop contact gezocht met Lei Import om de mogelijkheden te bekijken. In samenspraak is per ruimte bekeken wat er aan dakramen benodigd en gewenst zou zijn. De bewoners hebben dit zelf voor hun eigen appartement aangegeven. Na deze inventarisatie is de puzzel begonnen. Bekeken is om de ramen aan te passen op de constructie en de pannenmaat. Daarna is gekeken hoe en waarmee de ramen geopend zouden moeten worden. Een aantal ramen zijn normaal als uitzetraam uitgevoerd met de scharnieren aan de bovenzijde, echter er zijn ook een aantal ramen uitgevoerd met de scharnieren aan de zijkant, waardoor het openslaande ramen zijn geworden. Ook is er een keuze gemaakt in handmatige of elektrische bediening. Daarnaast zijn er verschillende ramen onderling gekoppeld om voldoende daglicht in de appartementen te krijgen.

Samen met Jan van Iersel hebben wij de ramen zo uitgewerkt dat deze voldeden aan de wensen van de gebruikers, ze perfect pasten bij het oude monumentale gebouw en ze ook gefabriceerd konden worden. Uiteindelijk heeft deze goede samenspraak en samenwerking geresulteerd in een mooi eindresultaat tot tevredenheid van alle betrokkenen.

 Cast PMR dakraam, detail
Cast PMR dakraam, detail