Restauratiewerkplaats Restaura Haelen (Video)

Deze week berichtten veel media over de zeldzame, 3000 jaar oude, paletarmband die in Limburg gevonden is. Voordat dit soort bodemvondsten toonbaar is voor het publiek, wordt er vaak lang en zorgvuldig gerestaureerd. In het geval van de paletarmband was dat restauratiewerkplaats Restaura.

Uit bijgaande video is een beetje op te maken wat er bij dit soort restauraties komt kijken. De video is al wat ouder (2011/2012) en gemaakt nav. uitreiking van de Guillonpenning in aan Restauratie-werkplaats Restaura. De penning is een eerbetoon aan personen, verenigingen en organisaties die zich op buitengewone wijze inzetten voor de Limburgse archeologie.

De eigenaren van Restaura, Jo Kempkens en Ton Lupak, werken met andere specialisten aan het conserveren en restaureren van archeologische voorwerpen. Het duo kreeg de penning zaterdag in Venlo tijdens de Limburgse Archeologie Dag uit handen van directeur Jos Schatorje van het Limburgs Museum.

Tekst bij video: Een team van zes personen en gespecialiseerd in het conserveren en restaureren van archeologische voorwerpen. Deze omvatten alle soorten metalen, glas, hout, leer, aardewerk en steen. De werkzaamheden richten zich hoofdzakelijk op musea, archeologische diensten en opgravingbedrijven. ‘

Men beschikt over een goed uitgerust restauratieatelier waarin de nodige faciliteiten voor het uitvoeren van een juiste conservering of restauratie aanwezig zijn. Allen zijn archeologisch onderlegd, kunnen bogen op een langdurige ervaring en hebben de nodige kennis in huis met betrekking tot het behandelen van oudheidkundige voorwerpen. Van elk voorwerp dat een behandeling ondergaat wordt een rapport aangelegd.

Dit is voorzien van digitale foto’s voor behandeling en na behandeling en geeft een beschrijving van de toestand van het voorwerp en van de uitgevoerde behandeling. Naast het uitvoeren van een conservatie of restauratie worden ook gegevens verzameld over het voorwerp zelf; hoe is een voorwerp vervaardigd, uit hoeveel onderdelen bestaat het en hoe zijn deze samengesteld. Daarnaast worden de voorwerpen bemonsterd. De rapporten, röntgenopnamen en eventuele afvormingen worden meegeleverd aan de opdrachtgever. Van de restauratierapporten onderhouden wij een schaduwarchief.

Meer informatie: restaura.nl