Restauratie grenspaal 160-I Bargerveen

Het provinciale monument grenspaal 160-I in het Bargerveen Foto: Provincie Drente

GRENSPAAL 160-I vormt een onderdeel van een reeks van grenspalen langs de rijksgrens tussen Drenthe en Duitsland. Van de overgebleven grenspalen vormt 160-I een nagenoeg gaaf bewaard gebleven voorbeeld. De overige grenspalen verkeren in een uitermate slechte staat van onderhoud of zijn inmiddels verdwenen. Vermoedelijk is deze grenspaal omstreeks 1900 geplaatst als tussengrenspaal voor palen 160 en 161. De paal staat afgelegen, ongeveer een kilometer ten noorden van de grensovergang Nieuw-Schoonebeek-Rühlertwist op een smalle veendam die overwoekerd is met berken en braamstruiken. De grenspaal vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als uitdrukking van (het slechten) van aanhoudende grensconflicten met betrekking tot de veengronden in Zuidoost Drenthe.

De GRENSPAAL zelf is van Bentheimer zandsteen met aan de ene kant de inscriptie N van Nederland met het nummer en aan de andere (Duitse) kant een P van, destijds Koninkrijk, Pruisen.

Het eigenlijke fundament van de grenspaal is de vloer van eikenhouten liggers, daarop is de grenspaal van Bentheimer zandsteen geplaatst van 160 cm lengte. Om te voorkomen dat deze omvalt is die grenspaal voor ongeveer de helft ingemetseld met rode baksteen. Zie voor meer informatie de originele bouwtekeningen zoals deze in het verdrag van Osnabrück zijn opgenomen. De houten draagconstructie rust weer op vier eikenhouten palen die de veengrond in gaan tot op de vaste zandbodem. De GRENSPAAL zelf is beschadigd en het gemetselde fundament mist aan de bovenzijde bakstenen. Verder steekt de draagconstructie boven het maaiveld uit (door het inklinken van het veen).

Nico Westhof heeft de terugplaatsing op video geregistreerd en een mini-docu gemaakt. Aan het woord komt Herman Posthumus; die vanuit zijn enthousiasme en interesse voor de grenspalen bij de Provincie Drenthe aan de bel heeft getrokken. Mede dankzij zijn signalering is grenspaal 160-I op vakkundige wijze gerestaureerd zodat het zwevende effect van dit provinciale monument behouden is gebleven. En op dezelfde wijze worden ook de overige (ingestorte) grenspalen teruggeplaatst