Restauratie Grote Kerk Epe vordert

De restauratie en herinrichting van de Grote Kerk van Epe vorderen volgens plan. Na het luchtdicht inpakken van het kostbare Meere orgel, het geheel met platen afdekken van de vloer en het plaatsen van steigerwerk zijn de werkzaamheden aangevangen. De meest in het oog springende activiteit is tot nu toe het schoonmaken van de gewelven door de freelance restauratoren Aafje Bouwhuis en Nanon Journée.

Veluweland