Restauratiegeld als extra impuls voor bouw?

De cultuurbegroting 2013 en de culturele basisinfrastructuur ‘2013-2016’ zullen op 17 december a.s. in de Tweede Kamer worden vastgesteld. Daarbij komen onder andere aan de orde: het voorstel € 47,2 miljoen  in te zetten voor rijksmonumenten, als extra impuls ter bestrijding van de crisis in de bouwsector en de beleidsreactie op het advies van de Raad voor cultuur over deelname aan een Europees Erfgoedlabel. Kunsten ’92 vraagt op dit moment in gesprekken met Kamerleden aandacht voor de meest urgente onderwerpen: talentontwikkeling, cultuureducatie en cultureel ondernemerschap,  media en de inrichting van de BIS. De brief hierover wordt begin volgende week verzonden. 

Nieuwsbericht kunsten ’92