Resten kasteelmuur Vredenburg weer ondergronds

De expeditiekelder van het Muziekpaleis wordt kleiner en de resten van de westelijke toegangspoort tot kasteel Vredenburg gaan weer onder de grond. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de verrassende vondst van de toegangspoort bij bouwwerkzaamheden. Archeologen hadden de resten graag getoond aan het grote publiek, maar dat zou betekenen dat de bouw van het Muziekpaleis zeven maanden stil zou komen te liggen.

RTV Utrecht