Revitalisatie wederopbouw Zuiderwinkels in Nagele

Een ontwikkelvoorstel van architect Teake Bouma en cultuurhistoricus Leon van Meijel moet Zuiderwinkels in Nagele nieuw leven inblazen. Het zieltogende winkelcomplex moet zijn ruimtelijke samenhang en aantrekkelijkheid weer terugkrijgen.

bijzonder concept
Zuiderwinkels is in de jaren vijftig ontworpen door bureau Van den Broek & Bakema. Het revolutionaire winkelstraatconcept bestaat uit vijf winkels aan weerszijden van een centrale promenade. In de flanken daarvan liggen woningen, plantsoenen en magazijnen. Het is daarmee een dorpse versie van de Rotterdamse Lijnbaan.

opgave
Anno 2014 staat Zuiderwinkels te verpieteren. Drie van de vijf winkels staan leeg en twee woningen zijn te koop. Bovendien is er sprake van achterstallig onderhoud en een rommelige openbare ruimte. Zuiderwinkels is een beeldbepalend complex bij de dorpsentree. Voor de levendigheid en uitstraling van het dorp is het belangrijk dat er nieuwe ondernemers en functies komen. Om het tij te keren, stellen de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hiervoor geld beschikbaar.

onderzoek
In opdracht van deze overheden hebben architect Teake Bouma (Delft) en cultuurhistoricus Leon van Meijel (Nijmegen) samen het concept, de wijzigingen en de kernkwaliteiten van Zuiderwinkels in beeld gebracht. Die vergelijkende beelden zijn veelzeggend. De oorspronkelijke samenhang tussen ruimtelijke opzet, groeninrichting en bebouwing is ernstig aangetast en heeft aan kracht verloren door uitbreidingen, herinrichtingen en grondverkopen.

herinterpretatie
Daarom hebben Bouma en Van Meijel een herinterpretatie van het concept gemaakt, en op basis daarvan verbetervoorstellen gedaan die recht doen aan de waardevolle aspecten en de toekomstige gebruiksmogelijkheden. Zo kunnen de bestrating, de plantsoenen en het straatmeubilair beter op elkaar worden afgestemd en uitgelijnd. Ook kunnen kleurgebruik, programmering en oriëntatie de ensemblewerking van de gebouwen weer versterken. Deze voorstellen zijn in samenspraak met de eigenaren ontstaan en op volgorde van urgentie gezet. Bouma en Van Meijel werken nu samen met alle belanghebbenden aan een concreet stappenplan.

gebiedsaanpak
Niet alleen Zuiderwinkels, maar Nagele als geheel is bijzonder. Het polderdorp is aangewezen als één van de dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang, en dient als voorbeeldproject in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte. Zuiderwinkels maakt daarom deel uit van het Uitvoeringslab Nagele: een gebiedsgerichte aanpak voor het totale dorp.

Persbericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.