Rijk denkt over afstoten vesting Naarden

Het rijk overweegt de wereldberoemde stervormige vesting van Naarden af te stoten. Forten-expert Carlos Scheltema mobiliseert erfgoedorganisaties om een tegengeluid te laten horen. In november 2011 maakte het kabinet bekend af te willen van rijksgebouwen die niet door de overheid worden gebruikt. (…) Het gemeentebestuur zit met de situatie in zijn maag. De stad vraagt zich af of hijzelf in staat is het beheer over te nemen.

GooienEemlander.nl