Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Rijk denkt over afstoten vesting Naarden

Het rijk overweegt de wereldberoemde stervormige vesting van Naarden af te stoten. Forten-expert Carlos Scheltema mobiliseert erfgoedorganisaties om een tegengeluid te laten horen. In november 2011 maakte het kabinet bekend af te willen van rijksgebouwen die niet door de overheid worden gebruikt. (…) Het gemeentebestuur zit met de situatie in zijn maag. De stad vraagt zich af of hijzelf in staat is het beheer over te nemen.

GooienEemlander.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.