Rijk geeft lijst met 34 af te stoten monumenten

Vesting Naarden Foto Michiel1972 via Wikipedia Commons
Vesting Naarden Foto Michiel1972 via Wikipedia Commons

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen deelt de zorgen van Bond Heemschut en 11 andere organisaties (zie eerder bericht) niet dat de vervreemding van rijksmonumenten leidt tot versnippering en mogelijke verwaarlozing van het monumentaal vastgoed in rijksbezit. Ze betoogt dat de overdracht pas plaats zal vinden na een zorgvuldige procedure en afweging van risico’s. (…) Voor het eerst is het kabinet wel met een lijst gekomen van 34 monumenten(complexen) met erfgoedfunctie, die op de korte termijn voor vervreemding in aanmerking komen.

Klik hier voor de beantwoording van de minister op kamervragen van Vera Bergkamp van D66.
Klik hier voor de lijst met 34 monumenten die snel verkocht zullen gaan worden.

Heemschut