Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Rijk stelt 41 miljoen beschikbaar voor restauratie en herbestemming

Nationaal Programma Herbestemming/RCE/KEI – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt structureel ¬ 2,4 miljoen en eenmalig ¬ 1,6 miljoen beschikbaar voor de herbestemming van monumenten. Vanaf 1 november kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor haalbaarheidsonderzoek of voor het wind- en waterdicht maken van monumenten. Dit stimuleringsbudgetbudget komt bovenop de ¬ 37 miljoen subsidie die het Rijk vanaf 2012 beschikbaar stelt voor de restauratie van rijksmonumenten.

KEI