Eerste jaaroverzicht cijfers cultureel erfgoed

erfgoedmonitor

Hoeveel werelderfgoederen telt Nederland? Hoeveel rijksmonumenten zijn er? Antwoorden op deze maar ook op veel andere vragen over ons erfgoed zijn nu gepubliceerd in het eerste jaaroverzicht van de Erfgoedmonitor.nl. In een infographic wordt door de Rijksdienst een aantal feiten en cijfers over aantallen, soorten en stand van zaken van ons erfgoed per 1 januari 2015 uitgelicht. Uiteraard laat het jaaroverzicht maar een kleine uitsnede van de grote hoeveelheid data zien die inmiddels op de Erfgoedmonitor.nl is te vinden.

Op de website Erfgoedmonitor.nl publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nog veel meer feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Je vindt er ‘indicatoren’ (meeteenheden), die overzichtelijk zijn gerangschikt naar onderwerp. Door regelmatige updates ontstaat er een beeld van trends en ontwikkelingen binnen het Nederlandse erfgoed door de jaren heen. De informatie bestrijkt alle erfgoedgebieden.

De gegevens worden in overzichtelijke grafieken en tabellen gepresenteerd en beschikbaar gesteld via de onderliggende databank. Het staat iedereen vrij om deze te gebruiken en hierin eigen selecties en combinaties te maken, cijfers met elkaar te vergelijken en aangepaste presentaties te maken.

Algemeen directeur RCE, Cees van ’t Veen, is trots: ‘De Erfgoedmonitor is ontwikkeld voor beleidsmakers, maar ook onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden kunnen er hun voordeel mee doen. Op www.erfgoedmonitor.nl kan iedereen zien wat de staat en ontwikkeling is van het Nederlandse erfgoed op landelijk niveau.’

De Erfgoedmonitor is de centrale plek waar gegevens over cultureel erfgoed worden verzameld. Iedere vier jaar zal de minister van OCW de cijfers uit de monitor gebruiken voor de Erfgoedbalans. Aan de hand daarvan kan de overheid bezien hoe haar beleid op het gebied van cultureel erfgoed uitwerkt.

Werken aan de Erfgoedmonitor is een doorgaand proces. Op termijn zullen ook alle gemeentelijke en provinciale monumenten in kaart worden gebracht. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is dat men eigen gegevens aan de databank kan toevoegen.

De hoeveelheid feiten en cijfers die op Erfgoedmonitor.nl te vinden is groeit gestaag. In het begin van 2015 was het aantal onderwerpen inmiddels gestegen tot 27 en het aantal indicatoren tot 87.