Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Rijkswaterstaat gaat IJsselkogge toch boven water halen

Het scheepswrak van een kogge uit de vijftiende eeuw, dat vorig jaar is gevonden bij Kampen, wordt uit de IJssel gehaald. (…) Na zorgvuldig overleg met de provincie Overijssel, de gemeente Kampen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Rijkswaterstaat besloten om de vijftiende-eeuwse kogge boven water te halen. Dit is beter voor de waterveiligheid en de scheepvaart.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.