Lekbrug bij Vianen.
Lekbrug bij Vianen. Foto: Wim van Sijl via wikimedia CC BY-SA 4.0

Rijkswaterstaat wil oude Lekbrug bij Vianen slopen, maar één man blijft zich verzetten

Al jaren wordt gepraat over het slopen van de oude Lekbrug bij Vianen. Als het aan Rijkswaterstaat ligt verdwijnt de boogbrug volgend jaar. Maar één man weigert zich hier bij neer te leggen.

Wim van Sijl van de Stichting Behoud Boogbrug wil dat de gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden er een monument van maken. Van Sijl: “Het is de eerste brug ter wereld die helemaal uit stalen platen geconstrueerd is.” Van Sijl heeft de afgelopen jaren tientallen voorstellen gedaan om de boogbrug te behouden. Daarnaast heeft hij onlangs ook bij het Ministerie van OCW aangeklopt. Rijkswaterstaat wacht de inspanningen van Van Sijl niet af. Van Sijl hoopt dat de mindset van Rijkswaterstaat zal veranderen.

  1. Helaas is er in Nederland wel erg weinig (politieke) interesse voor industrieel en technisch erfgoed. Iets als het Science Museum in Londen missen we nog steeds, naast het reusachtige spoorwegmuseum in York. Gelukkig hebben we wel wat kleinere musea op het gebied van technisch en industrieel erfgoed maar veel beginnen steeds meer op kinderspeelplaatsen te lijken.

    Technische bijzondere objecten lopen echter nog steeds de kans te worden opgeofferd voor de schrootwaarde of het slachtoffer te worden van op winst beluste projectontwikkelaars. In Groot-Brittannië zijn er zelfs speciale industrial heritage trails. Molens staan gelukkig wat meer in de belangstelling maar bruggen, sluizen en zo moeten vaak het loodje leggen terwijl er wel geld is voor zelfs niet afgemaakte ‘kunstwerken’ met lijnen en vlakken in een beperkt aantal kleuren.

    De brug bij Vianen is uniek en bijzonder als industrieel monument. Daarnaast zou er een heel nuttige functie zijn als fietsbrug. De huidige brug is daar eigenlijk ongeschikt voor.

    Verder zijn er in de pijlers van deze brug nog bijzondere brugkazematten. Ales bij elkaar voldoende redenen om dit monument niet te slopen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.