Routekaart Verduurzaming Monumenten –eigenaren gezocht

De Routekaart Verduurzaming Monumenten is een gezamenlijke strategie vanuit diverse monumentorganisaties, waaronder BOEi, om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO2-reductie.

De betrokken organisaties uit de monumentensector willen een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden.

Onderdeel van de Routekaart is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder particuliere eigenaren van een monument. Het doel van deze enquête is de verduurzaming van monumenten in Nederland te monitoren, na de in 2019 uitgevoerde nulmeting. De enquête in 2020 werd afgenomen onder 364 monumenteigenaren. Dat moeten er beslist meer worden! De resultaten van de voorgaande jaren staan op duurzaamerfgoed.nl

Bent u eigenaar van een monument en wilt u meehelpenaan een duurzamer monumentaal Nederland? Vul de enqûete dan in op www.monumenten.nl/monitor