School is mogelijk in kerk

BOEi-dochter Kerk & Klooster onderzocht de herbestemmingsmogelijkheden van de Bernarduskerk in het Brabantse Made; een transformatie tot middelbare school blijkt de beste optie.

De Bernarduskerk is een grote en beeldbepalende kerk in Made. De kerk is gebouwd in neogotische stijl en stamt uit 1796. Voor de lokale gemeenschap en het kerkbestuur is het van groot belang dat de leegstaande kerk voor verpaupering wordt behoed.

Kerk & Klooster ging met de opdracht aan de slag. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat de herbestemming van de kerk als dependance van het plaatselijke Dongemond College het meest kansrijk en haalbaar is; het programma is goed inpasbaar en de stichtingskosten zijn vergelijkbaar met nieuwbouw. De aula in de kerk kan bovendien multifunctioneel worden ingezet; niet alleen voor de feestelijkheden van de school, maar ook voor activiteiten van het lokale culturele centrum. Zo wordt het monument optimaal benut.

Wilt u ook de haalbaarheid van een herbestemming onderzoeken? Wij helpen u graag. Stuur een mail naar Suzan te Brake,  s.brake@BOEi.nl

Nieuwsbrief BOEi