Sector Monumentenzorg op de lijst noodmaatregelen corona gezet

Monumentenzorg staat op de lijst van het RVO
Monumentenzorg staat op de lijst van het RVO

Bedrijven die schade leiden door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies kunnen via de Beleidsregel ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)’ een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen*. Sinds woensdagavond kunnen ook organisaties die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder de SBI-code 91.03 (monumentenzorg) een aanvraag doen voor deze tegemoetkoming. Hiervoor heb je E-herkenning nodig die je wellicht nog even moet aanvragen**.

Marlo Reeders, bestuurslid bij Kunsten ’92 en directeur van Nederland Monumentenland was nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Dinsdagavond was zij, samen met Martine van Lier van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en een aantal andere erfgoedorganisaties in gesprek met Minister van Engelshoven. Kort erop werd bekend gemaakt dat deze tegemoetkoming nu ook bereikbaar is voor grote en kleine stichtingen en organisaties die monumenten beheren. Waarom is dit zo belangrijk?

Marlo Reeders: “De effecten van de maatregelen rondom het coronavirus op de monumentenwereld zijn niet om vrolijk van te worden. We zien twee type monumenten die zwaar getroffen zijn: monumenten die voor hun inkomen afhankelijk zijn van bezoekers en monumenten die afhankelijk zij van verhuring. De eigenaren zijn gewend om de opbrengst uit exploitatie in het onderhoud te steken; dat is immers een van de redenen van exploitatie.  Als die inkomstenbron van de ene op de andere dag wegvalt, komt men snel in de problemen: de monumenteneigenaren ontkomen niet aan de lopende kosten, zoals verwarming, personeelskosten en het lopende onderhoud.”

Het kabinet heeft een aantal generieke maatregelen genomen, maar helaas is het effect van deze maatregelen op organisaties die actief zijn in het cultureel erfgoed minder groot. Een maatregel als arbeidstijdverkorting zet niet echt zoden aan de dijk; een groot aantal erfgoedorganisaties werkt namelijk met  vrijwilligers en weinig medewerkers.  

Reeders: “Ik kreeg van de directeur van de Pieterskerk Leiden een bericht dat de code voor monumentenzorg ontbrak, terwijl een groot aantal andere culturele organisaties al wel op de lijst voorkwamen.  Dat voelde niet goed. Monumentenondernemers verschillen weinig van andere ondernemers en werden eveneens overvallen door deze crisis. Steeds meer mensen begonnen zich dat af te vragen en zo is het balletje gaan rollen. Er ontstond een brede lobby en Martine en ik hebben Minister Wiebes van Economische Zaken een brief gestuurd. Ik denk dat onze minister ook goed werk heeft gedaan. Zo lukte het uiteindelijk.”

Kunsten ’92 is door minister van Engelshoven gevraagd om de schade door de coronacrisis voor de cultuur inclusief het erfgoed te inventariseren. Reeders maakt voor erfgoed deel uit van de Taskforce, waarin een groot aantal koepels zoals de museumvereniging is vertegenwoordigd. “Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 is voor deze crisis tijdelijk uitgebreid met extra leden. Daarmee is het erfgoedveld breed vertegenwoordigd.”

“Wat ik positief vind aan deze periode is dat er onderling goed samengewerkt wordt. De lijnen met onze contacten bij het ministerie, de RCE en het NRF zijn kort en ook zij doen hun stinkende best om alles in kaart te brengen en te regelen. Dat gaat niet over een dag ijs. Ik hoop dat we die saamhorigheid vast kunnen houden voor na deze periode.”

Onderdeel van de inventarisatie is de enquête van FIM en Kunsten ’92. Vanmiddag wordt deze enquête door de leden van het erfgoedplatform in een beeldvergadering besproken. Marlo Reeders kan daar al iets over meegeven: “Uiteraard zijn er zorgen, maar er is ook een helder verzoek om een overbruggingskrediet. Erfgoedondernemers gaan uit van hun eigen kracht en hebben nu wat extra hulp nodig. Zij zien terugbetaling van een renteloze lening of overbruggingskrediet bijna als vanzelfsprekend. Niet alleen hulp vragen maar ook aanbieden: Wat kan ík doen? Dat vind ik exemplarisch, het getuigt van Hollands ondernemerschap en dat is ook zeker de route die erfgoedorganisaties zullen moeten volgen in de toekomst. Wie denkt dat hij of zij 100 procent compensatie zal ontvangen, komt van een koude kermis thuis. Dat kan het kabinet simpelweg in deze tijd simpelweg niet aan. Ik voeg daaraan toe dat mijn hart bloedt voor sommige ondernemers die echt enorme zorgen hebben en ik hoop dat er voor hen snel hulp komt. De een heeft gewoon meer pech dan de andere. Dat heeft soms alleen met het seizoen te maken, of met een investering die net was betaald. Sommige collega-organisaties zijn in groter gevaar dan andere. Daarom is het belangrijk dat je, wanneer je je hand ophoudt, niet overvraagt. Je redt er mogelijk een collega mee.”

*) https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

**) https://www.eherkenning.nl

Kom ik in aanmerking? Meer informatie over de aanvraag vindt u hier: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-2e-uitbreiding-voor-extra-sbi-codes