SP steunt Molenmanifest Molenplatform Zuid-Holland

CC BY SA 3.0
Molen de Vlieger, Voorburg Foto: RCE via wikimedia

SP-Statenlid Bart Vermeulen heeft vrijdagochtend tijdens een werkbezoek aan de Groote Molen in Zoeterwoude zijn steun uitgesproken voor het Molenmanifest van het Molenplatform Zuid-Holland. Het Molenmanifest bepleit onder andere meer geld voor onderhoud en restauratie voor onze Zuid-Hollandse molens.

Molenaar Pieter Hellinga beschreef namens het Molenplatform Zuid-Holland de problemen waar molenstichtingen bij het vinden van geld voor restauratie en onderhoud tegenaan lopen. Onder andere het vinden van aanvullende financiering is in veel gevallen lastig.

Statenlid Bart Vermeulen: “De Provincie doet al veel voor de molens. Zo heeft Zuid-Holland dankzij SP-gedeputeerde Rik Janssen als enige provincie een regeling voor groot onderhoud aan molens, maar als er in de praktijk nog praktische problemen zijn dan moeten we die oplossen. Om de molens is goede staat te houden is in ieder geval meer geld nodig.”

Bij de start van dit provinciebestuur heeft de SP ervoor gezorgd dat er extra geld voor erfgoed beschikbaar kwam. Daar is onder andere extra onderhoud aan molens van betaald en is er werk gemaakt van de verbetering van molenbiotopen.
In 2014 wist de SP na eigen onderzoek onder molenaars en dankzij protest van moleneigenaren nog een versoepeling van het molenbiotoopbeleid te voorkomen.
Voor de komende jaren wil de SP een verdere verbetering van de molenbiotopen en het groot onderhoud. Ook wil de partij dat de Provincie in gesprek gaat met de Waterschappen om de molens nog meer in te zetten om wateroverlast te voorkomen bij stortbuien, iets waar meer dan nu van gebruik gemaakt kan worden.

“Het Molenplatform is een goed initiatief en hopelijk sluiten meer moleneigenaren zich hierbij aan. Zo kan men de politiek effectief benaderen en de belangen van onze prachtige molens goed behartigen. En zo houden ze de provinciale politici bij de les” aldus Vermeulen.

De SP hoopt dat ook andere partijen zich achter het Molenmanifest scharen, zodat het nieuwe provinciebestuur deze wensen gaat uitvoeren.