Staatssecretaris Uslu in snelkookpan FIM

Staatssecretaris Uslu schrijft mee. Foto: Jurriaan Hoefsmit / FIM

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media was afgelopen woensdag in Haarlem te gast bij de speciaal voor haar georganiseerde ‘snelkookpan sessie’. In twee uur werd zij door een hele reeks aan stichtingen en organisaties bijgepraat en kon ze kennis maken met de erfgoed- en monumentensector en haar ambities. De sessie werd georganiseerd door de FIM. 

Afgelopen maand heeft de staatssecretaris met een brief op hoofdlijnen de contouren geschetst van het herstelplan voor de cultuur- en erfgoedsector. Andere aspecten van het erfgoedbeleid, zoals een mogelijke verlenging van de Erfgoed Deal en verdere uitwerking van structurele investering van 170 miljoen euro per jaar in cultuur, volgen in een tweede brief na Prinsjesdag. 

De staatsecretaris wilde graag in gesprek met het erfgoedveld om de plannen uit te werken. Aan haar wens werd mede door dit kennismakingsbezoek gehoor gegeven. Het was ook het eerste moment waarop de staatssecretaris – op een erfgoedlocatie – kennis maakt met een brede vertegenwoordiging van de monumentensector. De bijeenkomst vond plaats in de Anna en Mariakathedraal in Haarlem, één van de deelnemende kerken aan het Erfgoed Deal-project ‘Buurtbakens’. 

Strak georganiseerd 

Gedurende twee uur en in rap tempo kwamen de sprekers aan bod. Vertegenwoordigd waren onder andere: 

  • FIM: brancheorganisatie particuliere monumentenzorgorganisaties van gebouwde, groene,mobiele en archeologische monumenten
  • Uitvoerende sector Vakgroep Restauratie, VAWR, GA-Platform
  • Erfgoedplatform van Kunsten’92: platformorganisatie van mensen en organisaties in het erfgoedveld, waaronder steunpunten, immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers
  • Educatie: Erfgoedacademie, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)
  • Programma Erfgoed Deal
  • Ruimtelijke organisaties, als: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, College van Rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Gemeente Haarlem (Erfgoed)

Springlevend erfgoed

Aan het einde van de bijeenkomst nam Staatssecretaris Uslu zelf nog even het woord. ‘Wat een feestje was dit om naar te luisteren’ begon ze ‘om twee uur lang een bliksemopleiding te krijgen in Nederlands erfgoed’.

Uslu noemde de verandering in de Nederlandse samenleving en ook dat onze ideeën over erfgoed veranderen. Ze benadrukte daarbij meermaals dat wij het zelf zijn, die bepalen wat erfgoed is. “Daarmee is erfgoed springlevend”, aldus Ulsu.

De staatssecretaris, die zelf een erfgoedachtergrond heeft, had het daarbij over de diepe betrokkenheid die mensen voelen bij de verhalen, rituelen en tradities en dat die betrokkenheid heel persoonlijk en verschillend kan zijn. 

In het kader van de veranderende samenleving en de nieuwe rol die erfgoed daarin kan spelen, benoemde ze ook uitdagingen die daarbij komen kijken. Als voorbeeld gaf ze de woningbouwopgave. Uslu zei dat het in de praktijk nog steeds heel moeilijk is om erfgoed een goede rol te laten spelen. Het belang van ontwerpend onderzoek en erfgoed als leidinggevend perspectief zijn volgens Uslu in de praktijk nog moeilijk begrijpbaar en acceptabel te maken voor alle andere partijen die bij deze enorme opgave betrokken zijn. 

Uit de opsomming van haar aantekeningen van die middag kwam wel naar voren dat veel van de boodschappen van de middag duidelijk over het voetlicht waren gebracht. Ze reageerde ook nog even op het pamflet dat ze meekreeg, met daarin een forse to-do list. “Er werd gevraagd of ik niet zenuwachtig van pamfletten wordt, dat is niet het geval, ik neem het mee en ga het allemaal zorgvuldig doorlezen.”

Onder dankzeggingen en met twee grote, tot de rand gevulde tassen met ‘de boodschappen uit het erfgoedveld’, verliet ze de bijeenkomst om snel door te gaan naar een volgend veldbezoek.