Archeologie Valkenburg
Archeologiewerkzaamheden Valkenburg, Augustus 2019, Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Start archeologisch onderzoek projectlocatie Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf is begonnen met archeologisch onderzoek op projectlocatie Valkenburg. Op het voormalig vliegkamp, een gebied dat al sinds de late bronstijd bewoond is, komen straks 5.000 nieuwe duurzame woningen. Bouwen kan pas als de archeologische resten van het gebied door de archeologen zijn veiliggesteld.

Dit gebied is minstens 3.000 jaar bewoond geweest. Er wordt dan ook verwacht gebruiksvoorwerpen en grondsporen te vinden die duiden op prehistorische huisplaatsen, maar ook resten van Romeinse, Middeleeuwse en latere bewoning.