Stedelijk Museum Schiedam voorgedragen voor €1 miljoen rijkssubsidie

Stedelijk Museum Schiedam wordt door de provincie Zuid-Holland voorgedragen voor het ontvangen van een rijkssubsidie van €1 miljoen (verspreid over de jaren 2025  – 2028). De subsidie is vooral bedoeld voor publieksactiviteiten. De provincie, die slechts één museum in Zuid-Holland mag voordragen, ziet in het Schiedamse museum een museum dat in staat is nieuwe en vooral jonge publieksgroepen te bereiken, die niet snel in een museum komen. Dat sluit goed aan bij de ambitie van het provinciebestuur om meer jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. De reeds door het museum succesvol ingeslagen weg kan met deze financiële tegemoetkoming ook de komende jaren worden voorgezet. Zo is een speciale programmalijn ‘Nieuwe Kunst’ opgezet voor en door jongeren en jongvolwassenen en is deze deels al gerealiseerd. Het is nu aan de Raad voor Cultuur om de voordracht ook daadwerkelijk te honoreren.

Structurele aanpak

De ervaring van het museum is dat het vertrouwen winnen van jonge doelgroepen vraagt om een lange adem en duurzame samenwerkingen met nieuwe partners. Je bent er niet met één gave tentoonstelling. Dat vraagt om een meer structurele aanpak.

Meindert Stolk, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: “Met veel plezier draagt het college van Zuid-Holland het Stedelijk Museum Schiedam voor als regionaal museum in de basisinfrastructuur 2025-2028. Het museum heeft een goede basis gelegd voor het bereiken van nieuwe en vooral jonge doelgroepen. Maar als gevolg van de coronapandemie is lang niet alles uitgevoerd. Deze voordracht biedt de mogelijkheid om de vruchten te kunnen plukken van de inspanningen die tot nu toe zijn verricht. De kennis die het museum heeft opgedaan over het bereiken van nieuw publiek, gaan zij actief delen met de andere musea in Zuid-Holland.”

Directeur Anne de Haij: “We zien het als een beloning voor onze inspanningen om op een gedurfde manier jonge doelgroepen intensief bij het museum en tentoonstellingsprogramma te betrekken. We hopen dat de Raad voor Cultuur ons plan nu ook positief beoordeeld, zodat we de programmalijn kunnen continueren.”

Raad voor Cultuur

Het Stedelijk Museum Schiedam dient eind februari bij het ministerie van OC&W een concreet plan in voor de periode 2025-2028. De Raad voor Cultuur moet mede op basis daarvan nog een inhoudelijk oordeel vellen over de plannen van het museum.

Persoonlijke en creatieve ontwikkeling

Kunst en cultuur leveren een positieve bijdrage aan onze samenleving. Het bevordert een aantrekkelijke leefomgeving en zet aan tot persoonlijke en creatieve ontwikkeling. Speerpunt daarbij is het bereiken van een brede, soms nieuwe, doelgroep, waaronder ook vooral jongeren en Nederlanders uit andere culturen. Zo creëren we een maatschappij waarin iedereen meetelt en mee kan doen.