Steunpunt archeologie en monumenten Lelystad in 2013 15.000.- gekort

Het steunpunt archeologie en jonge monumenten, ondergebracht bij Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad, krijgt dit jaar nog een ton provinciale subsidie. In 2013 echter wordt dat bedrag teruggebracht naar 85.000.-. Het steunpunt archeologie en jonge monumenten draagt bij aan het borgen en ontsluiten van het Flevolandse erfgoed.

De Krant van Flevoland