Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten verwerft aanzienlijke erfenis

Logo Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten Beeld: Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten

De Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten heeft een grote erfenis ontvangen. Hiermee wil de in 2011 opgerichte stichting een bescheiden marketingcampagne opstarten om meer donateurs te werven en de doelstellingen van de stichting verder bekend te maken. Ook heeft de stichting inmiddels een eerste project financieel kunnen ondersteunen en is de website vernieuwd.  De stichting heeft als doel om eigenaren en beheerders van monumentale kerken in Nederland een helpende hand te bieden bij restauratie- en onderhoudskosten.

Nederland kent bijna 4200 historische kerkgebouwen – vele daarvan zijn nog in gebruik bij de lokale kerkelijke gemeente of parochie. Maar de gebouwen vormen een steeds zwaardere last voor de beheerders: hoge onderhouds- en verwarmingskosten, tegenover teruglopende kerkgang. Niet alle restauratielasten worden bovendien door de rijksoverheid gesubsidieerd – een deel van de kosten zal altijd door de kerkelijke instantie zelf gedragen moeten worden. Het is een problematiek die de laatste jaren regelmatig in het regionale en landelijke nieuws is.

Ter financiële ondersteuning werden en worden er veel regionale en lokale stichtingen opgericht om deze kerkbesturen te helpen. Geen enkele van deze stichtingen echter heeft een landelijk karakter. In deze leemte heeft de Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten willen voorzien: zij is er voor álle historische kerken in heel Nederland die nog een kerkelijke functie hebben. De stichting wil zich daarbij expliciet ook ontfermen over het historische interieur van deze kerken – want juist daarvoor is ook vanuit de rijksoverheid minder vaak subsidie te krijgen.

De Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten, die tot begin dit jaar bekend was onder de naam ‘Stichting Steun Onderhoud en Restauratie Historische Nederlandse Kerkgebouwen’ heeft de afgelopen jaren geprobeerd om bekendheid te krijgen. Maar met beperkte financiële middelen was dit niet eenvoudig. Nu de stichting een grote erfenis heeft gekregen, kan zij een serieuze start maken om haar doelstelling tot uitvoer te brengen. 

Kerken die overwegen een financiële aanvraag bij de stichting in te dienen, kunnen meer informatie vinden over de voorwaarden van zo’n aanvraag op de website: www.behoudkerkelijkemonumenten.nl