Stichting Monumentenbezit restaureert buitenplaats Trompenburgh

Restauratie Foto: Monumentenbezit

Deze week gaat onder leiding van eigenaar Monumentenbezit de restauratie van de buitenplaats Trompenburgh in ‘s-Graveland van start. Het omvangrijke project, dat zo’n drie jaar zal gaan duren, heeft als doel om het interieur van de unieke zeventiende-eeuwse buitenplaats te herstellen, het monument te verduurzamen en open te stellen voor publiek.

Een van de meest spectaculaire onderdelen van de interieurrestauratie is het herstel van de zeventiende-eeuwse wand- en plafondschilderingen in het corps-de-logis en de koepelzaal. Onder leiding van het Bureau voor Kleurenonderzoek en Restauratie worden deze schilderingen vrijgelegd, geretoucheerd en waar nodig gereconstrueerd. De restauratie bestaat uit vier onderdelen, waarin op ieder aspect een grote stap voorwaard zal worden gezet. De vier onderdelen zijn het restaureren van het interieur, het gedeeltelijk herstel van de zeventiende-eeuwse tuin, een verruiming van de openstelling voor het publiek en de verduurzaming van het gebouw. 

De eerste fase is nu van start gegaan. Deze fase bestaat voornamelijk uit een interieurrestauratie. Zowel de zeventiende-eeuwse schilderingen op het plafond in de vestibule als op de lambrisering in een van de kamers, worden op dit moment vrijgelegd. De prognose is dat de restauratoren hier ongeveer zes maanden mee bezig zijn. Naar verwachting zal de gehele restauratie eind 2023 gereed zijn.

Het restauratieproject van Trompenburgh wordt mede mogelijk gemaakt door de rijkssubsidie van 2.1 miljoen euro die is toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.