Strafgevangenis ‘Oranjehotel’ in Scheveningen wordt een museum (€)

Doodencel 601 in het Oranjehotel in Scheveningen
Doodencel 601 in het Oranjehotel in Scheveningen (2013) Foto: Wouter75 via Wikimedia CC BY-SA 3.0

De beroemde strafgevangenis ‘Oranjehotel’ in Scheveningen is na een restauratie vanaf begin volgend jaar dagelijks te bezoeken. Dineke Mulock Houwer, voorzitster van Stichting Oranjehotel, is ‘ontzettend blij’ dat zo ook volgende generaties op de hoogte blijven van wat zich hier afspeelde.

Het Oranjehotel ligt sinds de Tweede Wereldoorlog binnen een ommuurd terrein dat niet toegankelijk is voor het publiek, namelijk middenin de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Tot 2009 werden de 500 cellen van het voormalige Oranjehotel gewoon gebruikt voor gevangenen, met uitzondering van Doodencel 601, die direct na de Tweede Wereldoorlog is afgesloten en zo in originele staat behouden bleef.

Dit artikel bevindt zich achter een betaalmuur. Het is te lezen met een abonnement op Trouw of Blendle.