Strijd om waarde monumentaal ambachtshuis

monumentenschildje

Algemene prijsdalingen op de woningmarkt zijn niet maatgevend bij de beoordeling van de waarde van de woning voor toepassing van de Wet WOZ. In deze zaak stond de waarde van een monumentaal ambachtshuis uit het jaar 1600 ter discussie. De heffingsambtenaar had de waarde van dit pand voor het jaar 2012 vastgesteld op
€ 1.154.000. Volgens de eigenaar moest de waarde echter teruggebracht worden tot € 750.000.

Taxence