Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Strijd om waarde monumentaal ambachtshuis

monumentenschildje

Algemene prijsdalingen op de woningmarkt zijn niet maatgevend bij de beoordeling van de waarde van de woning voor toepassing van de Wet WOZ. In deze zaak stond de waarde van een monumentaal ambachtshuis uit het jaar 1600 ter discussie. De heffingsambtenaar had de waarde van dit pand voor het jaar 2012 vastgesteld op
€ 1.154.000. Volgens de eigenaar moest de waarde echter teruggebracht worden tot € 750.000.

Taxence

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.