Structurele verantwoordelijkheid Hollandse Waterlinies

Ford Pannerden, Hollandse Waterlinies | Erfgoedstem

De Provincie Utrecht zet zich sinds 2012 in voor bescherming, behoud, benutting en beleving van de Hollandse Waterlinies (erfgoedlandschap dat over de grenzen van vier provincies loopt) binnen de provincie. Nu de linies sinds 2021 de status van Unesco Werelderfgoed hebben verkregen, is er een structurele verantwoordelijkheid bij de provincies voor de bescherming van dit erfgoed en het uitdragen van de betekenis ervan. De provincie wil de opgave na 2024, als het nog lopende, laatste uitvoeringsprogramma afloopt, structureel borgen binnen de provinciale organisatie.

Bureau Hylkema Erfgoed is recent gevraagd om een advies over de vraag wat er vanaf 2025 te doen staat en wat ervoor nodig is in termen van capaciteit, kennis, expertise, en (financiële) middelen. Om tot enkele scenario’s te komen, raadpleegt het bureau de verschillende betrokken partijen om een goed inzicht te krijgen in verantwoordelijkheden, taken, opgaven en verwachtingen. Bij het onderzoek is Mirjam Blott (De Culturele Zaak) aangehaakt. Het adviesrapport wordt eind januari opgeleverd.

Afbeelding: via Fort Pannerden
Bron: Linkedin