Referentiebeeld: CO2 reductie
Referentiebeeld: CO2 reductie Beeld: via Erfgoed en Ruimte

Subsidie pilot- en demonstratieprojecten CO2-reductie

Bent u monumenteneigenaar of heeft u een culturele instelling met een ANBI-status? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten omtrent CO2-reductie.

Deze regeling is een aanvulling op de reeds bestaande DEI-regeling van RVO en wordt vanaf 1 april opengesteld. Klik hier voor meer informatie.