Subsidie voor herbestemming en restauratie rijksmonumenten in Zuid-Holland

Leien Dak
Leien dak Foto: RCE via Wikimedia CC BY SA 3.0

Provincie Zuid-Holland trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen door het subsidiëren van duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. Enige mate van openstelling is hierbij een voorwaarde, zodat meer mensen van het erfgoed in Zuid-Holland kunnen genieten.

Subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten

Van 1 december 2020 tot 1 maart 2021 kunnen subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten worden ingediend.  Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier en het speciale begrotingsformulier.

Subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen van rijksmonumenten

Van 1 mei tot 1 juli kunnen subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen worden ingediend ten behoeve van herbestemming van rijksmonumenten.

Meer weten? Klik hier.