Subsidie voor het herstellen van groene rijksmonumenten in Groningen 

De provincie Groningen heeft een bedrag van meer dan € 2,5 miljoen verdeeld ter ondersteuning van het herstel van 15 rijksmonumenten. Deze keer zal de visvijver van Sassenhein in Haren een deel van het beschikbare budget ontvangen via de subsidieregeling GRRG. 

De visvijver van Sassenhein is een onderdeel van een beschermde hengelsportlocatie. De provincie verleent subsidie voor de restauratie van de houten oeverbescherming van de Noordplas, die al sinds 1909 als visvijver wordt gebruikt. In de eerste aanvraagronde van 2023 wordt ook subsidie verstrekt aan twee andere groene monumenten, een begraafplaats en een park. Daarnaast ontvangen zes boerderijen, drie woonhuizen, een herenhuis, een villa en een kerk financiële steun van de provincie. 

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie kunnen van 1 oktober tot en met 31 oktober 2023 opnieuw een aanvraag indienen voor grootschalig onderhoud en restauratie. Voor dit najaar is een bedrag van € 4,1 miljoen beschikbaar, waarvan € 2,9 miljoen bestemd is voor gebouwde monumenten in aardbevingsgebieden en € 800.000 voor gebouwde monumenten in de rest van de provincie. Er is tevens € 400.000 gereserveerd voor groene rijksmonumenten. Ook volgend jaar zal er weer subsidie beschikbaar zijn. 

Dit budget voor 2023 is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. Deze overheidsinstanties werken samen via het Erfgoedprogramma om het unieke erfgoed in Groningen te behouden.