Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Subsidie Zuid-Hollandse molens

Het Restauratiefonds betaalt vanaf 2009 aan moleneigenaren de draaipremie en de instandhoudingssubsidie voor molens uit namens de Provincie Zuid-Holland. Sinds 2014 is hierin het een en ander gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen vindt u op de site van het Restauratiefonds.

restauratiefonds