Subsidiering onderhoud Monumenten in Zwolle beter geregeld

Het wordt makkelijker voor eigenaren van monumentale panden in Zwolle om een beroep te doen op onderhoudssubsidie. Het college wil de onderhoudsubsidie voor gemeentelijke monumenten achteraf verstrekken. Die overzichtelijker procedure past bij het streven van de gemeente naar minder en duidelijker regels. Verder komt de toeslagmogelijkheid op subsidie waar nauwelijks gebruik van werd gemaakt te vervallen.

Weblog Zwolle