Susan Lammers: “Grijp voor klimaatadaptie terug naar het verleden”

Oosterscheldekering
Oosterscheldekering Foto: Raimond Spekking via Wikimedia CC BY-SA 4.0

Op 4 april bood algemeen directeur Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de ‘Stedenatlas Jacob van Deventer’ aan aan watergezant Henk Ovink. De RCE, die meewerkte aan de atlas, zet zich ervoor in dat het erfgoedaspect als vanzelfsprekend wordt meegenomen bij ruimtelijke opgaven, niet in de laatste plaats wateropgaven. Sterker: het verleden biedt volgens Lammers houvast voor de toekomst, zeker als het ruimtelijke adaptatie aangaat.

De RCE-programmalijn ‘Water en Erfgoed’ is gebaseerd op dit uitgangspunt. Daarmee is er een directe link naar het Deltaprogramma. De nieuwsbrief DeltaNieuws stelde vijf vragen aan Lammers.