Nieuw studentencomplex Marienbosch, sshn, . Nijmegen, 12-4-2015 . Foto: Gerard Verschooten

Duurzame studentenwoningen in Meisjespensionaat Mariënbosch

In de kapel van het voormalige klooster en meisjespensionaat Mariënbosch in Nijmegen ondertekende studentenhuisvester SSHN op 18 mei jl. de overdrachtsdocumenten van Bouwbedrijf Hazenberg, die er 347 studentenwoningen heeft gerealiseerd. Hiermee is de duurzame herbestemming en uitbouw van een Rijksmonument voltooid en is voorzien in de behoefte aan studentenwoningen in de stad Nijmegen. Gelijk na de overdracht namen de eerste 50 studenten hun intrek in de nieuwe woningen.

Voorzien in behoefte
In eerste instantie zouden er appartementen in Mariënbosch gerealiseerd worden, maar dat bleek voor de markt iets te hoog gegrepen. Daarop kwam studentenhuisvester SSHN in beeld, die het pand al kende en met de gemeente Nijmegen een programma-afspraak had gemaakt om 1.250 studentenwoningen aan de stad toe te voegen. Mariënbosch paste perfect in die ambitie. Bouwbedrijf Hazenberg voerde een haalbaarheidsonderzoek uit en adviseerde om 135 studentenwoningen in het Rijksmonument te realiseren in combinatie met 212 nieuwbouwwoningen.

Duurzaamheid
Kenmerkend voor dit project zijn de hoge energetische prestaties: het gebouw is CO? neutraal en kent een uitzonderlijk lage EPC-waarde van 0,3. Uniek voor een monumentale herbestemming. Dit wordt met name bereikt door een hout gestookte energie-opwekkingsinstallatie (pelletketel) voor de warmtelevering in het gebouw. De gevelschil is voor zowel de nieuwbouw als de oudbouw hoogwaardig geïsoleerd om zo een comfortabel binnenklimaat te realiseren. In combinatie met een gunstige zonering en situering van de ruimtes kan er zo een energielabel A worden bereikt.

Voor behoud van de bestaande flora en fauna is een mitigatieplan gemaakt. In de gevel zijn speciale vleermuiskasten ingemetseld. Bovendien zijn bepaalde ruimten voor vleermuizen toegankelijk gemaakt en is er vleermuisvriendelijke verlichting geplaatst. Voor het Vliegendhert zijn broedstoven gerealiseerd en de inhuizende steenmarters hebben een nieuw onderkomen gekregen.

Samenwerking
Al zeer vroeg in het proces zijn de provincie, de gemeente, RCE en andere experts betrokken om het project haalbaar te maken. Door samenwerking tussen SSHN en Mooiland – ieder voor de helft eigenaar van Mariënbosch – is het mogelijk een aantal veelgevraagde studenteneenheden te bouwen én te exploiteren en een historisch waardevol gebouw te behouden. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland. De restauratie van het Rijksmonument heeft plaatsgevonden op basis van historisch beeldmateriaal en is uitgevoerd door TBI-onderneming Nico de Bont, specialist in restauratie. Dit in nauw overleg met RCE en de gemeente Nijmegen. Dankzij deze aanpak zijn zoveel mogelijk elementen behouden gebleven of zijn in de oude staat teruggebracht. Voor de in het monument opgenomen kapel wordt nog een passende invulling gezocht.