Terugblik debat Kennisagenda Erfgoed en Ruimte

Op 14 maart vond bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het debat plaats over de Kennisagenda Erfgoed en Ruimte, dat is omschreven in de publicatie ‘Karakterschetsen’. De bestaande erfgoedkennis wordt in de Onderzoeksagenda in kaart gebracht, onderzoeksthema’s worden verduidelijkt en voor de komende jaren worden 6 programmalijnen uitgezet. De presentaties van de sprekers en het verslag van deze middag zijn te downloaden via onderstaande link.

Netwerk Erfgoed & Ruimte