Terugblik op de restauratie van het voormalige torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur

Het torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur
Het torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur Foto: Koninklijke Marine via Wikipedia CC0

Op 1 september 2017 vond de officiële overdracht plaats van het voormalige torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur door de Defensie Materieel Organisatie aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV). Sinds die tijd hebben vrijwilligers hard gewerkt om het schip open te stellen als museumschip. Samen met bestuurslid Willem van Dijk van de SMEV wordt teruggeblikt op de restauratie van het schip (zie video).

De werkzaamheden aan de Hr.Ms. Mercuur verlopen voorspoedig. Er is voor gekozen om eerst de binnenkant van het schip op te knappen. In een latere fase zal ook de buitenkant van het schip worden opgeknapt.