Tweede Kamer heeft gestemd over ingediende moties ‘Erfgoed Telt’

'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving'
'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving' Beeld: via ministerie van OCW

Op dinsdag 11 september debatteerde de Tweede Kamer over het beschermen en behouden van Nederlandse erfgoed voor toekomstige generaties. Over de bij het debat ingediende moties werd op donderdag 13 september gestemd.

De moties gingen onder andere over de subsidieregeling monumentenonderhoud, de verduurzaming van monumenten en de aanwijzing van topensembles voor monumentale kerken.

De uitslag van de stemmingen vindt u hier.