Unie van Waterschappen zet handtekening onder Erfgoed Deal 2023 – 2025 

Hoofdplaat aan de Westerschelde
Hoofdplaat aan de Westerschelde Foto: Marc Ryckaert via Wikimedia CC BY-SA 4.0

De Unie van Waterschappen heeft de Erfgoed Deal 2023-2025 officieel bekrachtigd. Met deze overeenkomst bundelen diverse overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties hun krachten om het erfgoed in Nederland te beschermen. Waterschappen spelen een belangrijke rol in het beheer van cultureel erfgoed en erkennen dat waterbeheer en erfgoedbescherming elkaar kunnen versterken. 

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties dat de brug slaat tussen erfgoed en ruimtelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en woningbouw. Het omvat ook thema’s zoals droogtebestrijding, wateroverlast, hittestress, dijkversterking en bodemdaling. In de afgelopen periode hebben diverse waterschappen, samen met gemeenten en provincies, deelgenomen aan projecten die gefinancierd werden door de Erfgoed Deal. Als officiële ondertekenaar van de Erfgoed Deal hebben waterschappen nu de mogelijkheid om als hoofdaanvrager van een project op te treden en in aanmerking te komen voor financiering. 

Samenwerking 
“Deelname aan de Erfgoed Deal is een kans om de wereld van waterschappen en erfgoed- en monumentenzorg dichter bij elkaar te brengen, gezamenlijk te werken aan opgaven voor waterveiligheid en klimaatadaptatie en te investeren in de omgevingskwaliteit van het Nederlandse landschap en steden.” aldus Dirk-Siert Schoonman (bestuurslid van de Unie van Waterschappen). Lopende projecten binnen de Erfgoed Deal tonen aan dat de samenwerking leidt tot toegevoegde waarde bij het verbinden van wateruitdagingen met het behoud en de ontwikkeling van erfgoed. 

De waterschappen vervullen een essentiële rol in het beheer van waterwegen, rivieren en kustgebieden. Deze gebieden kennen vaak een rijke geschiedenis en herbergen waardevol cultureel erfgoed, variërend van historische molens, sluizen, dijken en gemalen. Schoonman: “Door de Erfgoed Deal te ondertekenen, erkennen de waterschappen het belang van het behoud en de herontwikkeling van dit erfgoed voor toekomstige generaties. Daarnaast kan het beheer van waterwegen en de bescherming van erfgoed hand in hand gaan.” 

Nieuwe projecten 
Het proces voor het indienen van nieuwe projecten bij de Erfgoed Deal is nu in gang gezet. Vanaf september 2023 kunnen waterschappen nieuwe aanvragen indienen. Vanaf 1 juni is er ook een contactpersoon vanuit de waterschappen aangesteld bij het programmabureau van de Erfgoed Deal. Deze persoon zal voornamelijk een netwerkfunctie vervullen en ervoor zorgen dat de verbinding tussen wateruitdagingen en erfgoedbehoud een centrale rol speelt in de projecten.