Uniforme planologische verankering voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt juridisch-planologisch beschermd. Onder voorzitterschap van [Gorinchemse] wethouder Arjen Rijsdijk vond vorige week een eerste bestuurlijke bijeenkomst plaats om de linie, gelegen in negen gemeenten en vier provincies, op uniforme wijze planologisch te verankeren. (…) In het bestuurlijk overleg wordt eerst een visie ontwikkeld, die vervolgens wordt vertaald naar regelgeving, uniform voor de hele waterlinie.

DeStadGorinchem.nl