Universiteitsbibliotheek Leiden werft bijzondere kaart van Suriname uit 1830

De monding van de Surinamerivier en Paramaribo. Foto: Universitaire Bibliotheken Leiden

De Universitaire Bibliotheken van Leiden (UBL) hebben een bijzondere kaart aangekocht van Suriname, die dateert uit het jaar 1830 en een indrukwekkende lengte heeft van bijna 2,5 meter. Deze kaart is vervaardigd door Helmuth Hendrik Hiemcke, die diende als een officiële landmeter binnen het koloniale bestuur.

De kaart, die nu onder de hoede van de UBL valt, was tot voor kort redelijk onbekend, aangezien deze nooit in gedrukte vorm is verschenen. Dit feit maakt de kaart op zichzelf al uniek. Daarnaast draagt de informatie die de kaart bevat over de tijdsperiode waarin deze is getekend, aanzienlijk bij aan de waardevolle verzameling van de universiteit. Op de kaart wordt Suriname weergegeven op een moment waarop de plantagesamenleving net haar hoogtepunt voorbij was.

Deze gedetailleerde manuscriptkaart biedt een helder inzicht in de laatste decennia voordat de slavernij werd afgeschaft. Zo worden niet alleen nederzettingen van de oorspronkelijke bewoners van Suriname afgebeeld, maar ook de locaties van plantages zijn nauwkeurig aangegeven.

Deze kaart is nu toegevoegd aan een verzameling handgetekende kaarten die het Caribisch gebied beslaan. Binnen deze collectie worden talrijke kaarten tentoongesteld die de evolutie van Suriname laten zien, vanaf het moment dat het in de zeventiende eeuw een Nederlandse kolonie werd tot aan het heden.

Het was de expertise van Surinamekenner Carl Haarnack die de aanwezigheid van deze kaart, die te koop was bij een antiquariaat in Maastricht, onder de aandacht bracht van de UBL. Conservator Martijn Storms heeft laten weten dat de gelegenheid om zo’n uniek stuk te verwerven zich zelden voordoet. Hij gaf aan enorm onder de indruk te zijn van zowel de omvang als de minutieuze details van de kaart.

De exacte kosten van de aanschaf van deze kaart door de universiteitsbibliotheek zijn niet openbaar gemaakt.