Utrechters boos over wegbikken pijlers Domkerk

Een aantal Utrechters is boos over het weghakken van de bovenkant van de historische pijlers van het ingestorte middenschip van de Domkerk. Dit gebeurt in het kader van de aanleg van Schatkamer Domplein II. De bekende Utrechter Rob van der Hilst roept het Utrechts college in een brief op om de aanleg van het ondergrondse bezoekerscentrum te staken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat echter in het AD/UN weten dat ze toestemming heeft verleend voor het verwijderen van enkele lagen stenen van vier pijlers in de bodem van het Domplein.

DeStadUtrecht.nl

  1. Spijtig, maar het was te verwachten. En het zal, gezien de plannen, niet bij deze ene vernieling blijven. Laten we hopen dat althans het archeologisch onderzoek zorgvuldig zal worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.