Van Nieuwenhuizen: “Geen massale bomenkap langs N-wegen”

Referentiebeeld: boomkruin
Referentiebeeld: boomkruin Foto: MabelAmber via Pixabay CC0

Op 21 juni sprak minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met het bestuur van de Bomenstichting, landschapsarchitect Gerdy Verschuure en de voorzitter van de Bomenstichting Achterhoek (namens een twintigtal lokale bomenorganisaties). Dit naar aanleiding van haar uitspraak in het NOS-journaal van 24 april over het verwijderen van bomen als mogelijke invulling van het verhogen van de verkeersveiligheid.

Van Nieuwenhuizen zei dat het op grote schaal kappen van bomen langs N-wegen niet aan de orde is. “Een enkele keer moet een boom wijken die te dicht op de weg staat, maar dat is een uitzondering. In dat geval wordt de mogelijkheid van herplaatsing meegenomen.”