Veel interesse voor subsidie herbestemming monumenten

Er is veel interesse voor de nieuwe Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, die 1 november 2011 is opengesteld. Ondanks de crisis willen mensen tijd en geld investeren in de herbestemming van oude, leegstaande gebouwen.(…) In de eerste twee maanden kwamen er zo veel aanvragen binnen dat het beschikbare budget voor de haalbaarheidsonderzoeken inmiddels is overtekend. Voor het wind- en waterdicht maken van gebouwen is nog budget beschikbaar

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.