Veenendaal wijst één gebouw aan als Gemeentelijk Monument 

In Veenendaal zal het proces van het al dan niet aanwijzen van drie objecten als gemeentelijk monument nog wat vertraging oplopen. Het college heeft al een definitief besluit genomen over twee van de vijf objecten waar bezwaren tegen waren ingediend. Een villa aan de Kerkewijk zal worden opgenomen op de lijst van gemeentelijke monumenten, terwijl een schuur op het Ruisseveen dat niet zal worden. 

Enkele jaren geleden heeft Veenendaal besloten om een deel van de Ritmeesterfabriek aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit deel kreeg een voorbescherming, maar er vinden nog steeds gesprekken plaats over de uiteindelijke plaatsing van het achterste deel op de monumentenlijst. Momenteel zijn er plannen voor woningbouw en de gemeente streeft ernaar om een deel van de fabriekshallen te behouden vanwege hun waarde als industrieel erfgoed. Er zijn echter bezwaren ingediend tegen de aanwijzing van de Ritmeesterfabriek als gemeentelijk monument, evenals tegen de aanwijzing van de Petrakerk en een Hooiberg aan het Gelders Benedeneind. 

Het college geeft aan dat er meer tijd nodig is voordat er een definitief besluit kan worden genomen, omdat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt tussen de verschillende belangen. Het proces vereist nauwkeurigheid om een goede besluitvorming te waarborgen. 

Het is naar verwachting pas in het najaar dat er een besluit kan worden genomen over de mogelijke aanwijzing van deze objecten als gemeentelijke monumenten. Een villa aan de Kerkewijk was ook in aanmerking genomen, maar de eigenaren vroegen om meer duidelijkheid voordat zij akkoord gingen. Een vertegenwoordiger van de monumentencommissie heeft daarop een bezoek gebracht aan de villa om ook de interne kenmerken te beoordelen. Naar aanleiding hiervan zijn enkele aanpassingen aangebracht in de beschrijving van het pand. “De woningeigenaar heeft aangegeven akkoord te zijn met deze aangepaste redengevende beschrijving. De monumentencommissie heeft ons geadviseerd het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. De Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) deelt deze mening.” Hiermee heeft Veenendaal nu één nieuw monument toegevoegd aan de lijst. 

Dit nieuwe monument vormt een aanvulling op de eerdere lijst, waardoor Veenendaal nu in totaal twaalf nieuwe gemeentelijke monumenten heeft toegevoegd op basis van zestien voordrachten. Echter, een schuur aan het Ruisseveen wordt nu van de aanwijzingslijst verwijderd in Veenendaal. “De eigenaar heeft tegen de voorbescherming een zienswijze ingediend. Hierin stelt hij dat de schuur geen kippenschuur is, zoals aangegeven, maar een koeienstal. Bovendien is de schuur naar zijn mening gebouwd rond 1955 en niet in 1920. Naar aanleiding van deze zienswijze zijn oude luchtfoto’s uit het gemeentearchief en bij het Kadaster opgevraagd. Hieruit blijkt dat de schuur op een luchtfoto van 1954 nog niet aanwezig was, maar wel op een luchtfoto van 1964.” Het blijkt dat de koeienstal in werkelijkheid minder oud is dan aanvankelijk gedacht.