RCE en FRK vragen voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen in stedelijk beschermde gezichten

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) voert samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een inventarisatie uit naar verduurzamingsmaatregelen in stedelijke beschermde gezichten.

De eerste stap van de inventarisatie is om in het hele land voorbeelden te verzamelen van grote en kleine verduurzamingsprojecten binnen stedelijke beschermde gezichten. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

Link naar de uitvraag: https://kwiksurveys.com/s/beschermdegezichten/i/0

Waarom deze inventarisatie?  

Ons energiesysteem gaat op de schop. De transitie naar hernieuwbare energie stond al hoog op de agenda en is de afgelopen weken in een stroomversnelling gekomen. We zitten midden in een grote opdracht om onze gebouwde omgeving te isoleren én elektriciteit en warmte duurzaam op te wekken.  

Overal in Nederland gaan we de effecten daarvan zien. Een terugkomend onderwerp is de verduurzaming van beschermde stads- en dorpsgezichten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) werken samen aan een handelingsperspectief voor de verduurzaming van deze beschermde gezichten. Wij zetten met dit onderzoek een eerste stap richting dit handelingsperspectief. Dit doen we door het in kaart brengen van goede – en minder goede – voorbeelden in het land. Op basis van de analyse van deze voorbeelden zullen voorlopige inzichten ontstaan over de wijze waarin verduurzaming en beschermde stadsgezichten samengaan.   


Jij kunt ons daarbij helpen! 
We zijn in heel Nederland op zoek naar voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen in beschermde gezichten. We focussen op beschermde gezichten met een stedelijk karakter. Let op: dat betekent niet dat enkel de grote steden onderdeel uitmaken van de inventarisatie. In totaal doen 242 stedelijke beschermde gezichten en 5 wederopbouwkernen mee in de inventarisatie. Staat een beschermd gezicht niet in de lijst van de enquête? Dan doet deze niet mee in deze inventarisatie.  

 
Wie vragen we om voorbeelden in te dienen?  

  • Medewerkers van adviesorganisaties voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en welstand 
  • Professioneel betrokkenen bij projecten (aannemer, architect, ontwerper, adviseur, ambtenaar, etc.) 
  • Andere direct betrokkenen (eigenaren, etc.) 

Welke voorbeelden zoeken we?  

We zijn op zoek naar projecten waar vergunningplichtige ingrepen met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen zijn voorgesteld en/of uitgevoerd. De ingrepen kunnen betrekking hebben op gebouwen en objecten, maar ook op individuele of collectieve projecten in de openbare ruimte. 
 
Bij duurzaamheidsmaatregelen gaat het over: 

  • Isolatiemaatregelen(bijvoorbeeld binnengevel, buitengevel, dakisolatie, isolatieglas, etc.) 
  • Opwek van warmte(toepassing zonneboiler, warmtepomp, warmtenet, etc.)  
  • Opwek van elektriciteit (zonnepanelen, windturbine, etc.) 

Publieksuitvraag 

Parallel aan deze uitvraag lanceren we ook een publieksinschrijving waarop iedereen die dat wil kan reageren. Op deze manier bieden we de kans aan bijvoorbeeld architecten, eigenaren, bedrijven of inwoners om treffende voorbeelden aan te dragen. Hier hebben we ook jullie hulp nodig! Jullie kunnen helpen door in ieder geval onderstaande LinkedIn, Twitter en nieuwsbriefberichten een aantal keren met jullie netwerk te delen en te liken zodat de uitvraag gaat leven.  


Wat vragen we van je?  

We verzamelen in deze inventarisatie zoveel mogelijk voorbeelden van concrete projecten. We waarderen het erg als jij ons helpt bij deze zoektocht. Dat kan door voorbeelden aan te dragen uit je werkgebied en door de survey te verspreiden, in ieder geval via het eigen netwerk en de social media kanalen.   

Voorbeelden zijn eenvoudig online in te dienen via de volgende link:  

https://kwiksurveys.com/s/beschermdegezichten/i/0

Let op: de deadline voor het indienen van voorbeelden is 16 april 2022.  

Heb je hulp nodig bij het invullen of loop je tegen problemen aan? Neem dan contact op met Romy Schuit: r.schuit@mooinoord-holland.nl of 0630039608.