Verdwenen Romeinse weg bij Swalmen ontdekt

Plaats waar de Romeinse Weg in Swalmen is gevonden. Bron: Google Maps.

Tijdens de Limburgse Archeologie Dag in het Limburgs Museum in Venlo maakten archeologen bekend dat bij Swalmen sporen van een zijtak zijn gevonden van een Romeinse weg.

De zijweg sluit haaks aan op de al bekende Romeinse weg die zo’n 2000 jaar geleden is aangelegd tussen Heerlen en het Duitse Xanten. De zijtak loopt vanaf Swalmen oostelijke richting de Duitse grens. De exacte functie van de weg is nog onbekend. Archeologen vermoeden dat het wellicht een verbindingsweg is geweest tussen de Maas en de Rijn. De ontdekking is gedaan door amateur- en beroepsarcheologen die gebruik hebben gemaakt van hoogtekaarten en een booronderzoek.