Verdwenen slot Oostende Goes komt beetje tot leven

Het terrein ‘Slot Oostende’ en omgeving blijken zowel op bouwhistorisch als archeologisch gebied zeer interessant.  In 2009 heeft de gemeenteraad ermee ingestemd deze historische locatie te onderzoeken en bloot te leggen. Het project Slot Oostende bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat het in beeld brengen van alle beschikbare gegevens. Dit gebeurt door archiefonderzoek, slopen van de voormalige bioscoop (Singelstraat 5a), blootleggen van het interieur van het voormalige Griekse restaurant (Singelstraat 5) en het uitvoeren van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.
Blik op Nieuws.nl