Verkiezingsprogramma’s Zuid-Holland omarmen erfgoed 

Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in Zuid-Holland op het gebied van erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk, uitgevoerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland en vijf provinciale culturele partners, blijkt dat alle partijen hier aandacht aan besteden. Echter, er zijn grote verschillen in de ambities van de partijen op deze gebieden. Hierdoor valt er op 15 maart voor cultuur- en erfgoed liefhebbers in Zuid-Holland wat te kiezen. 

De analyse richtte zich op de concrete standpunten van 17 politieke partijen ten aanzien van erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk in de provincie. De bevindingen zijn verwerkt in een verkiezingsmatrix, waarmee in één oogopslag kan worden gezien of een politieke partij in haar verkiezingsprogramma aandacht besteedt aan de kansen op deze gebieden. 

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor cultuurparticipatie in de klas, bibliotheekwerk in alle vestigingen in de regio en heeft een wettelijke taak op het gebied van het beheer, behoud en publieksbereik van erfgoed, monumenten en archeologie. 

Alle partijen steunen de investering van de provincie in erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk. Wat opvalt is dat er brede eensgezindheid is over het belang van cultuurparticipatie en de bescherming van ons historische (culturele) landschap. Enkele partijen zien bovendien een belangrijke rol voor erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk bij maatschappelijke vraagstukken, zoals het bevorderen van brede welvaart, verduurzaming, energietransitie en het streven naar een inclusieve samenleving.