Verrassende voorstellen voor aanpak Hembrugterrein Zaandam

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) legde aan de partners van het NRP twee interessante cases voor die betrekking hebben op het Hembrugterrein in Zaandam. Dat gebeurde tijdens twee expertmeetings met multidisciplinaire teams uit de breedte van sector. Het RVB wil graag samenwerken met NRP om ideeën op te doen voor de aanpak van Hembrug en om de herontwikkeling interessant te maken voor marktpartijen. De uitkomsten hiervan geven voldoende stof om verder uit te werken.

NRP