Vijf vragen aan… Kees-Jan Dosker van het Nationaal Restauratiefonds

Kees-Jan Dosker

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ stelt de redactie van de Erfgoedstem vijf vragen aan prominente of opvallende mensen in de sector. Deze keer is dat Kees-Jan Dosker, hij stopt per 1 oktober als directeur-bestuurder bij het Nationaal Restauratiefonds. Samen met de redactie kijkt hij terug op een mooie periode bij het Restauratiefonds en zijn bijdragen aan Open Monumentendag.

Wie ben jij?

Sinds maart 2017 ben ik directeur-bestuurder van het Nationaal Restauratiefonds, voortdurend bouwend aan de missie ‘Ieder monument springlevend, nu en in de toekomst’. Dat doe ik samen met een geweldig team vanuit Amersfoort. Zelf wonen wij al jaren in Bussum. Zowel Amersfoort als Bussum liggen centraal in ons mooie land, zodat ik vrij gemakkelijk het gebouwde erfgoed in alle provincies kan bezoeken. Of het nu gaat om industrieel, agrarisch, religieus, militair of residentieel erfgoed, het is steeds een voorrecht om samen met betrokken eigenaren en partners te werken aan restauratie, verduurzaming en/of herbestemming.

Hoe kijk je terug op je tijd bij het Restauratiefonds? 

Erfgoed verbindt! Elk monument vertelt een verhaal en elk gebruik, elke generatie voegt daar weer een hoofdstuk aan toe. Erfgoed verbindt het verleden via het heden met de toekomst. Het verbindt mensen in een buurt, plaats en zelfs land. Monumenten zorgen voor een ‘wij-gevoel’, een ziel, versterken onze identiteit en vergemakkelijken echt contact. Ook ik ervaar dat ‘wij-gevoel’ zowel met mijn collega’s van het Restauratiefonds, als met de vele zeer betrokken eigenaren, overheidspartners en erfgoedpartijen. Monumenten doen iets met ons, met mij en ik vond en vind het een voorrecht om hier dagelijks met vele andere betrokkenen, ieder vanuit zijn/haar eigen vakgebied, mijn steentje aan bij te dragen. Het Restauratiefonds is een organisatie met een grote maatschappelijke impact. Ik kijk met een zeer goed gevoel terug op de resultaten die wij hebben kunnen bereiken en vooral ook de wijze waarop wij dit als Restauratiefonds samen met alle betrokkenen hebben gedaan!

Wat heb je betekend voor Open Monumenten Dag?

Naast financiële partner is het Restauratiefonds ook inhoudelijk al meer dan 35 jaar betrokken bij Open Monumentendag. Het kunnen laten beleven van de vele monumenten die ons land kent, zorgt voor draagvlak en betrokkenheid. Dat kan door er in te wonen, te werken, ter kerke te gaan of eens tijdens Open Monumentendag een kijkje te komen nemen. Ook deze ruim 1 miljoen bezoeken helpen bij het springlevend houden van monumenten! Ieder jaar heb ik, deels vanuit mijn functie, monumenten in diverse plaatsen in ons land bezocht, interviews gegeven, koffie uitgedeeld en vooral met veel bezoekers gesproken. Wat een enthousiasme ervaar ik daar steeds.

Welke wensen heb je nog voor Open Monumentendag vanuit het Restauratiefonds? 

Voortgaan op de ingeslagen weg en eigentijds blijven. Zelfs de opening van Open Monumentendag zo open en toegankelijk mogelijk maken! Zorg voor een goede ondersteuning van alle comitees en de vele vrijwilligers. Die lokale verankering en betrokkenheid is goud waard. Faciliteer en coordineer waar nodig en laat ruimte voor lokale initiatieven. Onze zeer informatieve sites Monumenten.nl, Restauratiefonds.nl en Herbestemming.nu trekken al ongelooflijk veel digitale bezoekers. Het Restauratiefonds blijft natuurlijk die platforms inzetten, ook voor aandacht rondom Open Monumentendag.

Wat ga je nu doen? 

Ik heb nog geen vastomlijnde plannen. Tot 1 oktober blijf ik vanuit mijn functie in ieder geval volop betrokken bij het Restauratiefonds. Bestuurlijke of toezichthoudende rollen binnen andere erfgoedorganisaties lijken mij erg mooi. Zo kan ik daar de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan inbrengen binnen en vanuit andere organisaties. Ik vind het nu eenmaal leuk om rollen te vervullen binnen maatschappelijk relevante organisaties, veelal op het snijvlak publiek privaat. Vaak complex en in ieder geval voldoening gevend als ik zie dat onze inzet maatschappelijke impact heeft, zoals we dat beogen te bereiken vanuit het Restauratiefonds. Erfgoed verbindt! Ik voel dat iedere dag weer. Ik hoop ook met velen van u deze verbinding, deze band te mogen behouden!